شنبه, 21 تیر 1399

نکات آموزشی سایت صفحه شطرنج

1-حملات زودهنگام و بی موقع حریف را منطقی و خونسردانه (با آرامش) پاسخ دهید.

در جواب حمله زودهنگام حریف خونسرد باشید و منطقی و اصولی با توجه به تهدیدات حریف پاسخ دهید. در این هنگام شاید مجبور شوید چندین حرکت حریف را به خوبی دفاع کنید اما این به معنای برتری داشتن حریف نیست شما بعد از دفع تهدیدات ، بدون شک وضع بهتری خواهید داشت چون نیروهای حریف بخاطر این حمله زودهنگام و بی موقع از هماهنگی و گسترش خوبی برخوردار نیستند و این باعث می شود شما بر صفحه شطرنج مسلط شوید . در جواب حملات زودهنگام حریف ضد حمله و حمله متقابل را فراموش نکنید و در یک فرصت مناسب آماده تنبیه و حمله به نقاط ضعف حریف باشید.

 

 

 

ادامه مطلب

بازیها و تمرینات شطرنج

بازیها و تمرینات شطرنج

بازیها تاکتیک آخربازی مات
بازیهای ایران  303 تمرین 1258 بررسی 323 مات در یک
 دامهای شروع 720 تمرین از پایه تا متوسطه   1001 مات درخشان

 

توجه : اگر از یک مرورگر برای حل تمرین استفاده کنید تا جایی که حل نموده اید در مرورگر ذخیره می شود و بعد از مدتی مثلا یک روز دیگر که بخواهید همان نوع تمرین را حل کنید از ادامه تمرین برای شما می آورد ولی اگر با مرورگر جدید بروید تمرینات از اول برای شما می آید. 

ادامه مطلب